محصولات  اتصالات جوشی فشار قوی
فلانج جوشی 400
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 6 و 10 اتمسفر
نوع اتصال : جوشی
افزودن به سبد خرید
فلانج جوشی 355
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 6 و 10 اتمسفر
نوع اتصال : جوشی
افزودن به سبد خرید
فلانج جوشی 315
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 6 و 10 اتمسفر
نوع اتصال : جوشی
افزودن به سبد خرید
فلانج جوشی 250
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 6 و 10 اتمسفر
نوع اتصال : جوشی
افزودن به سبد خرید
فلانج جوشی 225
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 6 و 10 اتمسفر
نوع اتصال : جوشی
افزودن به سبد خرید
فلانج جوشی 200
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 6 و 10 اتمسفر
نوع اتصال : جوشی
افزودن به سبد خرید
فلانج جوشی 160
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 6 و 10 اتمسفر
نوع اتصال : جوشی
افزودن به سبد خرید
فلانج جوشی 125
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 6 و 10 اتمسفر
نوع اتصال : جوشی
افزودن به سبد خرید
فلانج جوشی 110
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 6 و 10 اتمسفر
نوع اتصال : جوشی
افزودن به سبد خرید
فلانج جوشی 90
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 6 و 10 اتمسفر
نوع اتصال : جوشی
افزودن به سبد خرید
فلانج جوشی 75
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 6 و 10 اتمسفر
نوع اتصال : جوشی
افزودن به سبد خرید
فلانج جوشی 63
جنس : پلی اتیلن
فشار قابل تحمل : 6 و 10 اتمسفر
نوع اتصال : جوشی
افزودن به سبد خرید
صفحه از 1 مورد در صفحه

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آب لوله بسپار می باشد