تائیدیه ها  گواهینامه ها


گواهینامه تائیدآزمایشگاه
واحد تولیدی نمونه سال 95
واحد تولیدی نمونه سال 91
واحد تولیدی نمونه سال 92


  تولیدی منتخب سال 94
گواهی تحقیق و توسعه

گواهنامه اس جی اس
SGS 2008-9001


تائیدیه اب و خاک
گواهینامه واحد نمونه صنعتی سال 92

 


گواهینامه ایزو 17025 
                                                                         واحد نمونه سال 96
                                                       تقدیر نامه سازمان ملی استاندارد سال 96

  
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت آب لوله بسپار می باشد